Ecolife

QUÀ TẶNG

Mô tả

Quà tặng là vật dẫn trao tình cảm. Bất cứ món quà nào cũng biểu thị ý nghĩa riêng của người tặng, hoặc là lời cảm tạ, lời chúc phúc, thể hiện tấm lòng hiếu thảo hay tình yêu.

Dòng quà tặng

Đánh giá

5/5 - (41 bình chọn)